Funkcjonalność

WSPÓLNY INTERFEJS
DLA WSZYSTKICH SYSTEMÓW

Jeden program nadzorczy to:

 • większa efektywność w zarządzaniu bezpieczeństwem całego obiektu
 • wspólny interfejs i ujednolicony sposób informowania o alarmach
 • zagregowane dane ze wszystkich urządzeń i instalacji jednocześnie

Interfejs oprogramowania VENO jest przejrzysty i dopracowany pod kątem graficznym. Zaprojektowano go tak, by maksymalnie ułatwić obsługę operatorowi. Wygodny sposób przenoszenia ikon metodą „przeciągnij i upuść” pozwala łatwo konfigurować VENO w trybie edycji. Dodatkowo duże ikony sprawiają, że możliwa jest wygodna obsługa na monitorach dotykowych. VENO pozwala także na pracę na wielu monitorach jednocześnie.

SYGNALIZOWANIE ALARMÓW

 • Weryfikacja i nadzór nad alarmami przychodzącymi ze wszystkich systemów.
 • Komunikaty alarmowe wyświetlane w górnym pasku programu ze szczegółową informacją z jakiego systemu i urządzenia pochodzą.
 • Wykluczenie niezauważenia alarmu – alarm jest dodatkowo sygnalizowany przez przejście do właściwego panelu oraz zmianę koloru i migotanie odpowiedniej ikony. Alarm znika dopiero po potwierdzeniu przez operatora.

KOMENTARZ DO ALARMU – możliwe jest ustawienie konieczności dodania komentarza przez operatora do wyświetlanego alarmu. Jeżeli komentarz nie zostanie dodany alarm nie zniknie

WIZUALIZACJA OBIEKTU

Praca z programem VENO rozpoczyna się od zaimplementowania wielowarstwowej wizualizacji monitorowanego obiektu. Poziom uszczegółowienia wizualizacji zależy od potrzeb i preferencji administratora systemu lub operatorów - w tym aspekcie program nie narzuca żadnych ograniczeń. W zależności od uprawnień nadanych przez administratora, operator może mieć dostęp do wszystkich obiektów lub wybranych.

 • Dodawanie mapy, planu 2D, rzutu 3D lub zdjęcia obiektu.
 • Możliwość wgrania obrazu całego kompleksu obiektów, jak też poszczególnych budynków, pięter i pomieszczeń.
 • Interaktywne ikony - gotowa biblioteka ikon do rozmieszczenia na wizualizacji oraz możliwość dodania własnych ikon.

NAWIGACJA – wygodne poruszanie się po wizualizacji obiektu dzięki wyświetlaniu na całym ekranie pełnego planu i przybliżanie oraz oddalanie wybranych fragmentów w ramach jednego panelu.

Dzięki interaktywnym ikonom przypisanym wszystkim urządzeniom pracującym w obiekcie operator widzi wszystkie urządzenia z systemów CCTV, SSWiN, PPOŻ i KD na jednej wizualizacji, więc jego praca staje się łatwiejsza. Ikony można wybrać z gotowej biblioteki programu lub dodać swoje.

ZAAWANSOWANE SCENARIUSZE REAKCJI NA ZDARZENIA ALARMOWE

 • Administrator może w prosty i szybki sposób tworzyć rozbudowane scenariusze reakcji programu na alarmy.
  Możliwe jest zaznaczanie wielu elementów jednocześnie i przypisywanie im określonych reakcji. Schematy odpowiedzi na alarm można przypisać do jednego, kilku lub wszystkich stanowisk operatorskich lub do wybranych obiektów w ramach całej instalacji. Automatyczne scenariusze usprawniają pracę operatorów.
 • Działanie scenariuszy alarmowych jest realizowane w oparciu o HARMONOGRAMY.
  W zależności od potrzeb można stworzyć wiele różnych harmonogramów powiązanych z dniem tygodnia, porą dnia lub konkretnymi wydarzeniami.

ARCHIWUM ZDARZEŃ

 • Informacje o zdarzeniach ze wszystkich systemów zabezpieczeń są automatycznie rejestrowane w jednej bazie.
 • Zaawansowany moduł wyszukiwania pozwala filtrować zdarzenia po dacie, rodzaju systemu, typie urządzeń i wielu innych (eksport do PDF oraz CSV).

POWIADAMIANIE PRZEZ APLIKACJĘ KLIENCKĄ, E-MAIL LUB SMS

W zależności od potrzeby i ustawień administratora, komunikaty o alarmach mogą być widoczne tylko na lokalnym stanowisku nadzoru, mogą być przesyłane do wybranej grupy lub do wszystkich operatorów. Informacje o alarmach można także przekazywać e-mailem lub SMS-em, np. do administratora systemu lub osoby odpowiedzialnej za zarządzanie stanem technicznym obiektu.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania